Блог

ВСИЧКО Е ИГРА СЪС „ЗАБАВНИ ДЕТСКИ ПРИКАЗКИ ЗА СЛУШАНЕ“

Историите, с които децата учат, забавлявайки се

Приказките са неотменна част от детството. Но освен за развлечение, те могат да бъдат основа за някои от важните житейски уроци, които предстоят – да насочат детето как да общува с околния свят и със себе си. Ако в ранна детска възраст се работи целенасочено в тази посока, с подходящите за възрастта начини и средства, това ще спомогне за изграждането на една хармонична и психически здрава личност в бъдеще, което от своя страна способства за усвояването на знанията, необходими в живота, както и за създаването на стойностни взаимоотношения.

„Забавни детски приказки за слушане“ са съвременни български приказки, написани в стихотворна форма, с мелодично звучене и динамичен ритъм, което ги прави лесноразбираеми за децата. Стилът им се доближава до класическите български приказки и фолклор – всяка разказва случка, която има строен сюжет и завършва с послание.

Живите, красиви и приласкаващи илюстрации към всяка приказка, нарисувани от художничката Биляна Караманолева, пресъздават героите по запомнящ се начин. Отпечатани са на отделни картони, за да бъдат удобни за разглеждане, игра или работа в група. Заглавията на приказките не са написани върху тях, за да се акцентира върху съдържанието, концентрацията и способността на детето да възприема това, което чува.

Приказките са записани с гласа на автора им Владимир Наумов – артистичен и отчетлив, така че децата да се потопят в случката и да доловят всяка отделна думичка. Записите са на два вида носители – CD и USB, което разширява възможностите за възпроизвеждане на звука и картините. Предлага се и специална книга с текстовете на приказките и идеи за работа с тях. 

„Забавни детски приказки за слушане“ са подходящи за групова или индивидуална работа както у дома, така и в класната стая или в колата по време на път.

Катя Стоянова 


Поръчайте ги на телефон 0889 85 80 80 или на сайта www.myartfaces.com!

Author


Avatar