Your address will show here +12 34 56 78
Френски клуб
Онлайн

Тел. 0889 858 080
school@myartfaces.com

4-5-годишни

6-7-годишни

Първокласници

Второкласници

Трети-Четвърти клас

Уроците по френски език се осъществяват дистанционно (онлайн). 

Нашите преподаватели са французи, тъй като според нас произношението на френски е много специфично и усвояването му е важна предпоставка за правилното овладяване на новия език още в началните нива. Учителите, които водят уроците на най-малките, говорят български език, така че обясняват новата лексика на разбираемия за децата език. Практиката показва, че използването на разнообразни източници на езика съдейства за по-цялостното и естествено усвояване на новия език. 

Предлагаме групово и индивидуално обучение за деца и възрастни.  

Дистанционните уроци дават възможност да се използват всички ресурси като филми, аудио, игри, песни, картини и много други доказани инструменти за чуждоезиково обучение, които правят ученето по-интересно и успешно.