Your address will show here +12 34 56 78
Френски клуб
Онлайн

Тел. 0889 858 080
school@myartfaces.com

4-5-годишни

6-7-годишни

Първокласници

Второкласници

Трети-Четвърти клас


Уроците ни по френски език се провеждат от французи, тъй като произношението е много специфично и усвояването му още в началните нива е важна предпоставка за правилното овладяване на новия език. В началните нива учителите  обясняват новата лексика на български език, за да е разбираема за курсистите ни.

Курсовете по разговорен френски са на различни теми от ежедневието по зададени от преподавателя теми. 
Заучават се полезни фрази и изрази, обогатява се лексиката, развиват се умения за слушане и водене на непринуден разговор на френски език.

Предлагаме групово и индивидуално ОНЛАЙН обучение за деца и възрастни.  

Дистанционните уроци дават възможност за използване на всички ресурси като филми, аудио, игри, песни, картини и много други доказани инструменти за чуждоезиково обучение, които правят ученето по-интересно и ефективно.