Your address will show here +12 34 56 78
ПАЛАВНИЦИ

6-7-годишни в Медиен център „Моите Артистични Лица”

Обучението по английски език за деца в предучилищна възраст е насочено към създаване на усет към новия език и естествена нагласа за неговото използване. Малките курсисти се научават да общуват почти инстинктивно, като използват, без да се замислят, ежедневни изрази и отговарят на въпроси за себе си (име, години, семейство, братя и сестри и др.), за цветовете, животните, плодовете, времето и много други.

Освен приказките, песничките и ситуационните игри, които развиват уменията за слушане и говорене, постепенно започват да се въвеждат и дейности за четене и писане на английски език. Процесът протича поетапно, като целта е да се усвоят знания за спелуване, четене на кратки думички, едновременно слушане и следене на текст от адаптирана приказка или история, подреждане на буквите на кратки думи, произнасяне на звуковите съответствия на всяка буква и т.н.

Продължават забавните игри, анимираните приказки и веселите песнички, които помагат на децата да възприемат и запомнят по-лесно новата лексика. Поставените от преподавателя задачи се изпълняват с все по-голяма прецизност и внимание към детайла.

Учебната система Welcome to Our World на National Geographic Learning предоставя на децата в предучилищна възраст богат набор от допълнителни материали, упражнения, анимации, игри, песнички и видео, които бързо им стават любими.

4-5-годишни

6-7-годишни

Първокласници

Второкласници

Трети-Четвърти клас
Играта е едно от най-важните детски занимания, затова я използваме като основен метод в ранното чуждоезиково обучение. С помощта на приказки, забавни истории, песнички, видео и театър ще въведем детето Ви в общуването на английски език.

Английският клуб в Медиен център „Моите артистични лица“ разполага с условия, които предразполагат малките курсисти да се чувстват спокойни и уверени в себе си.