Your address will show here +12 34 56 78
Социално и емоционално поведение

„Лидерство в училище = Лидерство в живота“

в Медиен център „Моите Артистични Лица”

Програмата „Лидерство в училище = Лидерство в живота“ е за тези от вас, които искат да развият и усъвършенстват своите организационни, комуникативни и лидерски умения, както и да повишат мотивацията и продуктивността си в училищните занимания. 

Курсистите, преминали успешно програмата, ще получат европейски сертификат, който им носи бонус точки при кандидатстване в елитни колежи и университети в Европа.

Как ще ви обогати участието в програмата?


  • Ще развиете и усъвършенствате своите комуникативни умения
  • Ще овладеете техники за бързо и ефективно учене
  • Ще се научите да управлявате времето си правилно
  • Ще разберете как да приоритизирате задачите си
  • Ще се научите да формулирате ясни цели
  • Ще придобиете знания как темпото на учене влияе на постигнатите резултати
  • Ще станете по-гъвкави и адаптивни
  • Ще можете да определяте и да следвате посоката си на личностно развитие.


Програмата включва пълен теоретичен курс, структуриран по теми, и работилница, в която курсистите ще имат възможност да приложат на практика усвоените знания, както и да получат насоки за усъвършенстване на придобитите умения.


Поставяне на ясни цели и ефективни подходи за тяхното постигане

Участието в програмата ще ви даде теоретични знания и практически опит как да насочвате усилията си в правилната посока, когато си поставяте цели или конструирате планове. Ще се запознаете с различни комуникативни стратегии, включително с езика на тялото, които можете да използвате като инструмент за постигане на желаните резултати.


Повишаване на ефективността

В програмата са заложени различни полезни техники, чието прилагане допринася за повишаване на мотивацията за усвояване на нови знания, подобряване на резултатите в училище и личностно израстване.


Управление на времето и задачите

В рамките на обучението курсистите ще придобият полезни умения, насочени към ефективно управление на времето и повишаване на концентрацията. Ще бъде отделено специално внимание на способността за справяне с всекидневните ангажименти, като целта е постигането на здравословен баланс между личния и училищния живот.


Управление на емоциите

Участниците в програмата ще се запознаят с основните принципи, които стоят в основата на едно от ключовите умения за всеки човек – успешното управление на емоциите.

За ученици на възраст 11 – 18 години

За гимназисти

-  текст -
Място на провеждане:

Медиен център „Моите Артистични Лица”
1680 София кв. „Бели брези”, ул. „Лерин” 41
(автобуси № 73, 83, 102 и 204 – спирка „Проф. Д. Атанасов”, тролейбуси № 2 и 9 – спирка „ Бул. Гоце Делчев”)
Тел.: 0889 85 80 80