Your address will show here +12 34 56 78
Презентационни умения на английски език

в Медиен център „Моите Артистични Лица”
Тематичен обхват на курса:


  • Подобряване на уменията за изразяване
  • Изграждане на успешна комуникационна стратегия
  • Овладяване на презентационни техники
  • Обогатяване на знанията по английски език
  • Формиране на умения за разчитане и използване на невербални послания
  • Значение и употреба на технологиите в публичното говорене.


Изграждането и развитието на добри комуникационни умения е ключово за успешното представяне в обществото на всеки човек. Способността за водене и поддържане на интересен разговор може да превърне говорещия в желан и интригуващ събеседник, а умението за въздействащо и убедително представяне пред голяма аудитория – в лидер, способен да променя чуждото поведение, убеждения и дори вярвания.
Курсът „Презентационни умения на английски език“ представлява програма за формиране на специфични комуникативни умения, които способстват за успешното и запомнящо се представяне пред публика. Обучението включва: запознаване с различни техники за справяне със сценичната треска, механизми за овладяване на пространството и вниманието на аудиторията, използване на езика на тялото, усъвършенстване на вербалните умения с акцент върху начините за отстояване на позиция, упражняване на въздействие и убеждаване.
Целта на обучението е всеки курсист да разкрие своя потенциал и да развие онези личностни качества, които могат да го превърнат в успешен оратор (лектор, водещ, събеседник), чиито послания и идеи не само стигат до аудиторията, но и упражняват нужното въздействие.
След края на курса всички участници ще могат да приложат на практика усвоените знания и придобитите умения, като разиграят различни сценарии: интервю за работа, изпит, публичен дебат (представяне, изразяване и отстояване на позиция), обикновен разговор или работна среща.

За ученици на възраст 11 – 18 години

За гимназисти

-  текст -
Място на провеждане:

Медиен център „Моите Артистични Лица”
1680 София кв. „Бели брези”, ул. „Лерин” 41
(автобуси № 73, 83, 102 и 204 – спирка „Проф. Д. Атанасов”, тролейбуси № 2 и 9 – спирка „ Бул. Гоце Делчев”)
Тел.: 0889 85 80 80