Your address will show here +12 34 56 78
УЧЕНИЧЕТА

Първокласници в Медиен център „Моите Артистични Лица”

Първокласниците изучават английски език по учебната система Our World на National Geographic Learning, която обогатява обучението с впечатляващи материали, разработени и предоставени от National Geographic. Включените занимателни текстове, снимки, видеа и песнички улесняват навлизането в новия език, като същевременно дават на малките ученици знания и умения, които им помагат да разбират по-добре заобикалящия ги свят. Поставят се основите на по-детайлното изучаването на езика и се създават навици, които успешно подпомагат този процес.

В тази възраст децата:

 усвояват базова лексика (често използвани думи и изрази);

 разбират съдържанието на прости изречения (самостоятелно или в свързан текст);

 развиват целенасочено усета си към езика (звучност и мелодика);

 пишат буквите от азбуката, прости думи и изречения.

Първокласниците навлизат естествено и с желание в света на новия език, като играят, пеят, подготвят пиески, стихчета и песнички, рисуват и оцветяват „под диктовка“, подготвят интересни проекти за празници, слушат и гледат адаптирани приказки на английски.

4-5-годишни

6-7-годишни

Първокласници

Второкласници

Трети-Четвърти клас
Играта е едно от най-важните детски занимания, затова я използваме като основен метод в ранното чуждоезиково обучение. С помощта на приказки, забавни истории, песнички, видео и театър ще въведем детето Ви в общуването на английски език.

Английският клуб в Медиен център „Моите артистични лица“ разполага с условия, които предразполагат малките курсисти да се чувстват спокойни и уверени в себе си.